Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Het Boek van Mormon
Het Priesterschap
De Vrouw en het
Priesterschap
Toewijding en Verbond
Oproep tot Dienstbaarheid
Een Waarschuwende Stem
Het Evangelie Verkondigen
Het Koninkrijk Opbouwen
De Vestiging van Zion
Sociale Rechtvaardigheid
De Erfenis van de Pioniers
De Vergadering


EEN OPROEP OM GODS WERK TE DOEN

Indien gij verlangens hebt om God te dienen,
zijt gij tot het werk geroepen.
Leer en Verbonden 4:3

De gelovige onderzoekers die de eerste Heiligen der Laatste Dagen werden, geloofden dat God hen had geroepen om deelachtig te worden aan "een wonderbaar werk" (LV 4:1). Zij hielpen de beloften, aan bijbelse profeten gegeven, in vervulling te doen gaan ; beloften van verlossing, vernieuwing, en herstelling. Er ontstonden nieuwe kanalen voor openbaring; hemel en aarde werden met elkaar in contact gebracht. De macht des hemels rustte op de heiligen, een macht die hen in staat stelde om het woord Gods te verkondigen, zich om mensen in nood te bekommeren, en het vredesrijk van Christus aan te kondigen.

Gods Geest brandt in 't harte als vuur en als vlammen,
de glorie der laatste bedeling komt voort,
gezichten en gaven van ouds keren weder,
en eng'len bezoeken der sterv'lingen oord.
"Gods Geest brandt in 't harte" (Lofzang 73)

De verhalen en symbolen van de Herstelling vormen ook zo'n 200 jaar later nog steeds een krachtige drijfveer voor Heiligen der Laatste Dagen. Door onze deelname aan de verordeningen zoals door Joseph Smith werden ingesteld, worden we een verbondsvolk, toegewijd aan en in dienst van God. De Geest stelt ons op krachtige wijze in staat om als instumenten in Gods hand anderen tot zegen te zijn en te bouwen aan een betere wereld. Geinspireerd door de visioenen van de profeten, en vertrouwend op de hulp van engelen, zijn we deelgenoten aan het goddelijk plan van de schepping.


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.