Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
De Zoon van God
De Gezalfde
Leraar en Voorbeeld
De Lijdende Heiland
De Verrezen Heer
Vriend en Metgezel
De Tweede Komst
Christus als Vrouw
Christus als Kosmische
Kracht
De Doop
Het Avondmaal
De Kerk van Christus
Eén in Christus
Aanbidding


EEN LEVEN MET CHRISTUS

Wij spreken van Christus, wij verheugen ons in Christus,
wij prediken Christus.
2 Nephi 25:26

De vraag: "Zijn Mormonen Christenen?" ligt vanuit eucumenisch oogpunt moeilijk. Het lijdt echter geen twijfel dat Jezus Christus centraal staat in het geloof van Heiligen der Laatste Dagen. Het Mormonisme ontstond als een poging om de zuivere leer van Christus te herstellen zoals ze werd beschreven in de vroeg-christelijke gemeenten in het Nieuwe Testament, en trachtte daartoe de klok van vele eeuwen van schisma terug te draaien. De beweging ontwikkelde zich al spoedig in een richting die haar aan de rand van het historisch Christendom positioneerde, maar Christus heeft steeds centraal gestaan in de dagelijkse spiritualiteit van de heiligen der laatste dagen.

Toen heeft hij in een ogenblik
al zijn vermomming afgedaan.
Die wond' in elke hand kend' ik;
ik zag de Heiland voor mij staan!
"Een arme zwerver, moed' en mat" (Lofzangen 29)

Heiligen der Laatste Dagen zien Christus als leraar, als voorbeeld, en als middelaar. Christus spreekt tot ons d.m.v. de openbaringen aan Joseph Smith. In Christus' naam spreken we gebeden uit en bedienen we evangelieverordeningen. Christus is de genadebron, het kanaal waardoor goddelijke liefde naar onze levens stroomt. Door de doop verplichtten we ons om volgelingen van Christus te worden en ons leven op liefdevolle wijze in dienst van de naaste te stellen. Door Christenen te zijn in woord en daad, laten we ons licht schijnen in de duisternis en brengen we heelheid in een gebroken wereld.


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.