Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Geloof en Getuigenis
De Geest Herkennen
Verstand
Ervaring
Gebed en Meditatie
De Schriften
Levende Profeten
Geinspireerde Zegens
Persoonlijke Openbaring
Voortdurende Openbaring
Van Anderen Leren
Alle Waarheid Aanvaarden


EEN ZOEKTOCHT NAAR KENNIS

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom.
Jacobus 1:5

Het verhaal van de Herstelling is in feite het verhaal van een persoon die het bos in ging om God een vraag te stellen. En God antwoordt, en bevestigt dat 'n ieder die wijsheid nodig heeft "God mag vragen, en verkrijgen" (JS-H 1:26). Het zoeken naar kennis is altijd het voornaamste oogmerk van HLD spiritualiteit geweest. De essentie van iemands betrokkenheid bij de geloofstraditie is het "getuigenis", een toevloeing van kennis die we ontvangen, net als Joseph Smith in het heilige bos, als een antwoord op een gebed.

Ik weet dat mijn Vader leeft en van me houdt.
De Geest fluistert dit me toe
zegt me dat dit zo is.

"I Know My Father Lives" (Hymns 302)

D.m.v. persoonlijke openbaring kunnen we vooruitgang maken in ons leven; in ons begrip van waarheid en Gods wil. Openbaring kan tot ons komen d.m.v. gebed, schriftenstudie, een patriarchale zegen, de leringen van levende profeten, ervaringen waarvan we leren, het gebruiken van ons verstand, of d.m.v. inzichten die we opdoen uit een andere geloofstraditie. Hoe openbaring ook tot ons komt, waarachtige, door de Geest ingegeven openbaring openbaart Gods liefde en leert ons hoe we ons volledige potentieel kunnen bereiken.


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.