Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Kinderen van God
Hemelse Moeder
De Vrije Wil
De Schepping
De Val
Een Stoffelijk Lichaam
Seksualiteit
Een Persoonlijke Zending
Zich op de Eeuwigheid
Voorbereiden
Eeuwige Gezinnen
Redding voor de Doden
Het Oordeel
Eeuwige Vooruitgang
Eeuwige Wetmatigheid


EEN VISIE OP HET DOEL VAN HET LEVEN

De mensen zijn, opdat zij vreugde mogen hebben.
2 Nephi 2:25

HLD leringen beschrijven het leven op aarde als een aaneenschakeling van dimensies die we aandoen tijdens een eeuwige reis die we ondernamen vanuit ons voorsterfelijk bestaan, waar we als geesteskinderen van hemelse ouders woonden, naar een verscheidenheid aan werelden die ons werden toebereid om als woningen te dienen voor de opgestane mensheid. Dit visioen werpt licht op het godsbegrip van de heiligen, op de menselijke natuur, en op het doel van het leven.

Ik ben een kind van God,
door hem op aard gebracht.

"Ik ben een kind van God" (uit: HLD Kinderliedjes)

Zowel in letterlijke als figuurlijke zin, zijn beelden uit het voorsterfelijk bestaan of uit het hiernamaals ons tot leiding gegeven tijdens ons aards bestaan. Ze willen ons het doel van het bestaan duidelijk maken: lief te hebben, te leren, te groeien en te dienen, en op die manier vreugde te ondervinden. Ze roepen ons op goddelijke eigenschappen te ontwikkelen, op onderzoek uit te gaan, en niet bang zijn om fouten te maken, van de stoffelijke wereld om ons heen te genieten, met inbegrip van de seksualiteit die ons gegeven is, alle mensen als broeders en zusters te beschouwen en familieverbanden de hoogste prioriteit te geven. Wanneer geconfronteerd met tragedie en wat op chaos lijkt, krijgen we de verzekering dat ieder afzonderlijk leven zin heeft. Een ieder van ons heeft een zending te vervullen en we moeten God verantwoording afleggen hoe we onze talenten gebruiken en anderen behandelen.


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.