Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Waarom "Vrijzinnig"?
Waarom "Mormoons"?
Waarom "Spiritualiteit"?
Symbolen en Beeldvorming
Geestelijk Onder-
scheidingsvermogen
Geloof, geen Twijfel
Is Historiciteit van Belang?
Slechts Eén Ware Kerk?
Plaats voor Vrijzinnigen?
In de Kerk Blijven
Niet Langer in de Kerk


WAT IS VRIJZINNIGE MORMOONSE SPIRITUALITEIT?

Stel uw vertrouwen in die Geest,
Die u aanspoort goed te doen.
Leer en Verbonden 11:12

Heeft de Geest u d.m.v. het Mormonisme geleid in uw leven, maar heeft u moeite met HLD leringen als letterlijke of onveranderlijke waarheid? Bent U bezorgd dat er teveel nadruk wordt gelegd op gehoorzaamheid, autoriteit, kerkelijke programma's en voorschriften, en rechtzinnigheid in de leer, en dat deze een schaduw kunnen werpen op beginselen als mede-lijden, dienstbaarheid, vrije wil, persoonlijke openbaring en sociale rechtvaardigheid? Als dat het geval is, heeft U wellicht een zgn. vrijzinnige godsdienstige opvatting.

Onze hemelse Vader is vrijzinniger in Zijn opvattingen,
en grenzelozer in Zijn genade en zegeningen,
dan wij kunnen geloven of aannemen.

Joseph Smith *

Benamingen als "conservatief" en "vrijzinnig" zijn problematisch: ze hebben 'n relatieve betekenis en worden dikwijls in negatieve zin gebruikt. Desalniettemin is dit een website die op basis van zelfbewustzijn een vrijzinnige spiritualiteit voorstaat vanuit de Mormoonse geloofstraditie. De website gaat niet over politiek, theologie, kerkgeschiedenis, of over een kritische studie van de schriften. De centrale vraag die wordt gesteld is: Waar, in de HLD geloofstraditie, is de geest aan het werk? Met andere woorden: Op welke manier bevorderen HLD leerstellingen en praktijk, geestelijke groei, en hoe inspireren ze ons om het goede te kiezen?


* Teachings of the Prophet Joseph Smith (Salt Lake City: Deseret Book, 1976), 256

This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.