Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Waarom "Vrijzinnig"?
Waarom "Mormoons"?
Waarom "Spiritualiteit"?
Symbolen en Beeldvorming
Geestelijk Onder-
scheidingsvermogen
Geloof, geen Twijfel
Is Historiciteit van Belang?
Slechts Eén Ware Kerk?
Plaats voor Vrijzinnigen?
In de Kerk Blijven
Niet Langer in de Kerk


Is Historiciteit van Belang?

Maakt het iets uit of of Boek van Mormon een 19de eeuws produkt is i.p.v. een vertaling van een oorspronkelijk historisch document? Is het Christelijk geloof zinloos als Jezus niet letterlijk uit het graf verrees? Moeten we Adam en Eva als echte historische persoonlijkheden beschouwen? Zijn de leringen in de schriften aangaande de Wederkomst en het Hiernamaals een beschrijving van de realiteit?

Veel heiligen der Laatste Dagen staat er op dat het antwoord op deze vragen bevestigend moet zijn. Conservatieven die er aan vasthouden dat het Mormonisme de enigste religie is die gevolmachtigd is om toegang te verlenen tot de zegeningen van Verhoging, geloven als gevolg daarvan dat de Val en de Verzoening letterlijk moeten worden genomen, evenals de toekomstige Verrijzenis en het Oordeel. Daaruit volgt dat, wanneer HLd leringen niet als historische waarheden worden begrepen, hun geloof een illusie of zelfs bedrog is. Een dergelijk perspectief, "het een of het ander", is gangbaar onder conservatieve Mormonen, maar ook onder gedesillusieerde Mormonen.

Deze website getuigt ervan dat de Geest d.m.v. Mormoonse leringen levens kan raken (evenals leringen van andere geloven dat kunnen), zelfs als die leringen niet op historische waarheid berusten. Er zijn zelfs vrijzinnige Mormonen die wel degelijk geloven dat heel veel HLD beweringen historisch juist zijn. Deze website echter, gaat er van uit dat de vraag of het Mormonisme op historische waarheid berust, niet van belang is als het om spiritualiteit gaat. Als het om spiritualiteit gaat, geldt de essentiele vraag: spreekt de Geest tot mij, en inspireert deze me tot een meer geheiligd leven d.m.v. het Mormonisme? Zo ja, dan is het Mormonisme als geestelijke traditie zeker de moeite waard om trouw geleefd te worden. Degenen die zich vanuit 'n dergelijke visie getrouw door Mormoonse spiritualiteit laten leiden kunnen op een later tijdstip besluiten wat en wat niet te geloven aangaande historiciteit.

Aanverwante Onderwerpen:
De Schriften Het Boek van Mormon  


Leonard J. Arrington: To say that something is a myth is not to say that it was deliberately fabricated, but to identify it as an account that may or may not have a determinable basis of fact or natural explanation. Examples are the Christian story of the Resurrection, the immaculate conception, and the creation of the world in Genesis. These are ways of explaining events or truths having religious significance that may be either symbolical or historical.

To say this another way, one can find philosophical and religious truths in a Shakespearean tragedy even though the characters and events are wholly fictional. Examples of novels disclosing religious truths that I had read during the formative stages of my religious beliefs include: Pearl Buck, The Good Earth; Knut Hamsun, Growth of the Soil; William Henry Hudson, Green Mansions; Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov and Crime and Punishment; and Leo Tolstoy, Anna Karenina and War and Peace. And, for that matter, the philosophical drama in the Old Testament, the Book of Job.

Because of my introduction to the concept of symbolism as a means of expressing religious truth, I was never overly concerned with the question of the historicity of the First Vision or of the many reported epiphanies in Mormon, Christian, and Hebrew history. I am prepared to accept them as historical or as metaphorical, as symbolical or as precisely what happened. That they convey religious truth I have never had any doubt.

"Why I Am a Believer," Sunstone, January 1985, 37


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.