Disclaimers | Links | Search | Contact
VRIJZINNIGE MORMOONSE
SPIRITUALITEIT
EEN ZOEKTOCHT
NAAR KENNIS
EEN LEVEN
MET CHRISTUS
EEN OPROEP
TOT GODS WERK
HET DOEL
VAN HET LEVEN
Het Boek van Mormon
Het Priesterschap
De Vrouw en het
Priesterschap
Toewijding en Verbond
Oproep tot Dienstbaarheid
Een Waarschuwende Stem
Het Evangelie Verkondigen
Het Koninkrijk Opbouwen
De Vestiging van Zion
Sociale Rechtvaardigheid
De Erfenis van de Pioniers
De Vergadering


De Erfenis van de Pioniers

De trek van de pioniers naar het Rotsgebergte was een mijlpaal in de HLD geschiedenis. Ze is deel gaan uitmaken van het verhaal dat Heiligen der Laatste Dagen overal ter wereld als hun erfgoed zijn gaan beschouwen. De trektocht versterkte het gevoel van de eerste Heiligen dat zij een verbondsvolk waren alsmede hun vastberadenheid om Gods koninkrijk te verwezenlijken. Al zelfs tijdens de tocht zagen de Heiligen hun migratie als een uitbeelding van Israels tocht naar het beloofde land. Tegenslag werd verdragen vanuit de overtuiging dat de God van Israel hun God was. De God die Israel bevrijdde uit Egypte, had ook de hand in hun bevrijding en leidde hen naar een betere toekomst (LV 103:17-20; 136:21-22).

We houden het erfgoed van de pioniers in ere door de waarden waartoe de pioniers werden geroepen in ere te houden, waarden als zorg voor de kwetsbaren onder ons en het aanwenden van individueel bezit t.b.v. allen (LV 136:8, 10). Evenals de pioniers zijn ook wij tot verstandig rentmeesterschap gehouden met het oog op degenen die na ons komen (LV 136:9, 27). De ervaringen van de pioniers tonen het belang aan van een krachtig streven naar gemeenschappelijke en harmonieuze verhoudingen (LV 136: 23-24). De vervolging die de pioniers naar het Rotsgebergte in het westen dreef, zou ons moeten inspireren onze stem te verheffen wanneer andere mensen vervolgd worden.


 O God, Our Help in Ages Past  (Hymns 31)

The Nation has but recently passed and is now passing through trying times brought on largely by the anti-Christian spirit of profit and of greed. We need now to be new Pioneers who can lead the way across the plains of selfishness, doubt, greed, and social injustice to the mountains of love which will bring once again the blessings of neighborliness, social justice, and faith in God.

From a Pioneer Day program for the Church's young men's/young women's organization
Improvement Era, June 1934

Harold B. Lee: There is no room for discrimination in the Church. . . . We in the Church must remember that we have a history of persecution, discrimination against our civil rights, and our constitutional privileges being withheld from us.

The Teachings of Harold B. Lee (Salt Lake City: Bookcraft, 1996), 384

Alexander B. Morrison: They were ordinary men and women, plain spoken, hard working, but made noble because they shared a vision, a vision of a different world, a world where injustice and oppression, poverty and ignorance would be dispelled and a world where men and women would be brothers and sisters. . . . They wore out their lives in the pursuit of that dream and they blessed us by their example.

LDS Church News, October 14, 1995, 4


This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.