Disclaimers | Links | Search | Contact
WHAT IS LIBERAL
MORMON SPIRITUALITY?
A SEARCH
FOR KNOWLEDGE
A CHRIST-
CENTERED LIFE
A CALL TO
GOD'S WORK
A VISION OF
LIFE'S PURPOSE
Why "Liberal"?
Why "Mormon"?
Why "Spirituality"?
Symbols and Icons
A Spirit of Discernment
Faith, Not Doubt
Does Historicity Matter?
Only One True Church?
A Place for Liberals?
Staying in the Church
Living outside the Church


KIO ESTAS LIBERALA MORMONA SPIRITECO?

Konfidu en tiu Spirito kiu gvidas al la bono.
Doktrinoj kaj Interligoj 11:12

Ĉu vi sentis ke la Spirito tuŝis vian vivon per la Mormonismo, sed ĉu vi malfacile akceptas iujn ekleziajn asertojn kiel literaj aǔ senŝanĝaj veroj? Ĉu vi maltrankviliĝas ke la emfazado de obeiemo, aǔtoritato, ekleziaj programoj kaj reguloj, aǔ doktrina pureco, povas ombriĝi la principojn de kompato, servado, progreso, libera volo, persona revelacio, aǔ socia ĵusteco? En tiu kazo, vi eble havas t.n. liberalan religian vidpunkton.

Nia Patro en la ĉielo estas pli liberala en Siaj vizioj
kaj senlimaj en Siaj gracoj kaj benoj,
kiel ni pretas kredi au akcepti.

Joseph Smith *

Etiketoj kiel 'konservativa' aǔ 'liberala' estas problemaj, siaj signifoj estas relativaj kaj ofte diskreditaj. Malgraǔ tio, tiu ĉi Interreta paĝaro kuraĝigas konscian liberalan spiritecon surbaze la Mormona tradicio, ĝi ne temas pri politiko, teologio, eklezia historio, aǔ kritikema studado de la skriboj. Anstataǔ, ĝia baza demando estas: Kie, en la tradicio de la Sanktuloj de la Lastaj Tagoj, evidentiĝas la Spiriton? Kiel kuraĝigas iliaj instruoj kaj praktikoj spiritan kreskadon, kaj kiel inspiras ili nin fari la bonon?

Ni bezonas volontulojn por traduklaboroj!
LiberalMormon.net bezonas volontulojn por traduki tiu ĉi Interreta paĝaro en Esperanto. Se vi ŝatas tiun ideon, bonvole kontakti nin.


* Teachings of the Prophet Joseph Smith (Salt Lake City: Deseret Book, 1976), 256

This website is an independent effort to discern the Spirit's voice in LDS teaching. The site is not sponsored by the LDS Church. Quotations from the teachings of any individual should not be taken to imply that the individual does or would endorse this website or other statements made here.